Terug naar het overzicht

Richtlijnen vastgesteld voor gemeentelijke uitvaarten

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als iemand komt te overlijden, wordt een uitvaart meestal geregeld door nabestaanden. Maar het komt ook voor dat nabestaanden de begrafenis of crematie niet kunnen of willen regelen. En heel soms heeft iemand geen familie. In die gevallen regelt de gemeente de uitvaart. Gemeente Hoeksche Waard heeft nu richtlijnen vastgesteld hoe dit wordt geregeld.

De richtlijnen zijn vooral praktisch van aard: wanneer en wat regelen we precies. We zoeken altijd naar nabestaanden die de uitvaart willen regelen. Zijn die er niet, dan geven wij gehoor – voor zover bekend – aan de laatste wens van de overledene in de keuze voor een begrafenis of crematie. Daarnaast zorgen we ervoor dat er, als duidelijk is dat de overledene dat wilde of als er geen nabestaanden zijn, een geestelijke of lokale dichter aanwezig is. Eventuele nabestaanden mogen aanwezig zijn bij de begrafenis.

De kosten voor de uitvaart worden betaald uit de nalatenschap. Of als iemand een uitvaartverzekering had afgesloten, door de verzekering. Als dat niet mogelijk of toereikend is, wordt eerst gekeken of de kosten in rekening gebracht kunnen worden bij eventuele nabestaanden. Is dat niet het geval, dan worden de kosten betaald door de gemeente.