Terug naar het overzicht

Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard: een stapje verder richting definitief akkoord klimaatafspraken

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In dit akkoord staat dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Een van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. De Hoeksche Waard is 1 van deze regio’s. Elke regio heeft de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES beschrijft elke regio haar bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om over 10 jaar in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalig zon- en windenergie op land op te wekken. Ook staan het warmteaanbod en de warmtevraag beschreven in de RES.

De Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin, heeft op 24 september de concept-Regionale Energiestrategie en concept-Regionale Structuur Warmte (hierna concept-RES/RSW) ingediend bij het Nationaal Programma RES (hierna NPRES). In dit concept staat dat de regionale bijdrage aan grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door middel van zon- en windenergie in 2030 ligt binnen een bandbreedte van 0,376 en 0,476 Terawattuur (TWh). De nationale doelstelling bedraagt 35 TWh aan grootschalige opwek van duurzame elektriciteit.

De Hoeksche Waard is al een aantal jaar druk bezig met verduurzamen

Zo is er al een aantal windparken gerealiseerd. De bijdrage van de RES regio Hoeksche Waard is dan ook gebaseerd op reeds gerealiseerde energieprojecten, energieprojecten ‘in de pijplijn’ en nieuwe initiatieven, zoals grootschalige opwek van zonne-energie op daken bijvoorbeeld.

De concept-RES/RSW kwam tot stand samen met diverse partijen

Voorzitter van de Stuurgroep RES en wethouder gemeente Hoeksche Waard Piet van Leenen: ‘Deze concept-RES/RSW is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners in de Stuurgroep, maar ook in samenwerking met betrokken maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en volksvertegenwoordigers van de Hoeksche Waard. Het is een tussenproduct wat we met de eerder genoemde partijen verder zullen ontwikkelen om te komen tot een definitieve RES 1.0 inclusief RSW, welke wij voor 1 juli 2021 moeten indienen bij het NPRES.’

 

Verdere stappen naar RES 1.0
In de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 juli 2021 wordt de concept-RES verder uitgewerkt om te komen tot een definitieve RES 1.0, inclusief RSW. In een online update-sessie in het najaar presenteert de RES Regio Hoeksche Waard het voorstel voor het vervolg aan alle betrokkenen en vragen we de aanwezigen daarop te reageren. Daarnaast is tijdens het traject richting de voorlopige concept-RES de afspraak gemaakt met de betrokkenen dat als de concept-RES gereed zou zijn, gemeente Hoeksche Waard het gesprek aangaat over de energietransitie; de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit traject om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 start ook in dit najaar.

Informatie:
Meer informatie over het proces en de concept-RES/RSW staat op www.gemeentehw.nl/res. Daar is ook een infographic te vinden met uitleg over de concept-RES.