Terug naar het overzicht

Regiogemeenten en aanbieders werken samen bij Beschermd Wonen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 16 juni vond in Theater de Stoep in Spijkenisse de feestelijke ondertekening plaats van de overeenkomsten voor Wmo beschermd wonen tussen de gemeente Nissewaard en 11 enthousiaste zorgaanbieders. Dit was de afronding van het inkooptraject, maar vooral ook de start van een gezamenlijke reis op weg naar meer sociale inclusie. Dat wil zeggen: een gelijkwaardige en volwaardige plek in onze samenleving voor mensen met een psychische of (licht) verstandelijke beperking die tijdelijk intensieve ondersteuning in hun eigen woonomgeving nodig hebben.

Gezamenlijk traject

Nissewaard voerde het inkooptraject uit voor alle 6 gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, voor wie Nissewaard deze belangrijke wettelijke taak uitvoert. De gemeenten gingen hier vorig jaar met elkaar een samenwerkingsovereenkomst over aan. Samen willen zij werken aan een veilige leefomgeving waar iedereen ertoe doet en kan deelnemen aan het normale leven. De inkoop is hierin een belangrijke mijlpaal.

De juiste zorg

Zo zijn er straks 2 varianten van beschermd wonen waarmee beter kan worden aangesloten bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners om wie het gaat. Die twee zijn het beschermd wonen zoals we die al kenden, én het geclusterd wonen. Met deze laatste variant wonen cliënten zelfstandig, maar blijven wel onder intensieve begeleiding. Een andere belangrijke uitkomst is dat alle aanbieders van bestaande cliënten zijn gecontracteerd; iedereen die ook in 2022 zorg nodig heeft kan dus bij zijn of haar huidige aanbieder blijven. Ook is een aantal nieuwe aanbieders gecontracteerd. Dat betekent meer keuzevrijheid voor cliënten en meer ruimte voor specialisatie op bepaalde specifieke zorgvragen van inwoners. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Ook dit is weer een stap in de goede richting. Mensen die in de knel komen in een vertrouwde omgeving ondersteunen, zo kort als mogelijk is of zo lang als het moet.”

Verbinden

De overeenkomsten wordt per 1 januari 2022 van kracht. In de komende maanden gaan de zes gemeenten samen met de aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten de puntjes op de i zetten, zodat alles vanaf 1 januari goed loopt. Wethouder Blaak: “Mensen die een beroep doen op een vorm van beschermd wonen hebben vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Onze jeugd- en wijkteams beschikken over steeds meer deskundigheid en werken nauw samen met de gecontracteerde aanbieders om te doen wat nodig is. Zodat iedere inwoner op zijn of haar eigen manier onderdeel is van onze inclusieve samenleving.”

In Theater De Stoep Spijkenisse ondertekenen gemeentes en zorginstellingen het contract voor Beschermd Wonen Zuid-Holland – Foto Peter de Jong ©2021