Terug naar het overzicht

Realisatie van de parallelweg komt dichterbij

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In mei 2020 vroegen wij u met ons mee te denken over de aanleg van een parallelweg langs de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. Dat is alweer enige tijd geleden maar wij zaten niet stil. Inmiddels hebben we een paar stappen gezet om te komen tot de aanleg van de parallelweg.

Vrijliggend fietspad

Uit de vele reacties die wij in mei 2020 kregen, bleek dat er onder onze inwoners een duidelijke voorkeur bestaat voor een vrijliggend fietspad. Het meest ideaal is om dit fietspad aan de buitenzijde van de rijbaan en parallelweg te plaatsen. Daarom kozen wij er samen met de provincie Zuid-Holland voor om naast een parallelweg ook een vrijliggend fietspad aan te leggen. Om zo min mogelijk ruimte in te nemen met de nieuwe parallelweg en het fietspad, maken we gebruik van de verharding die er al ligt voor het huidige fietspad. De bomen herplanten we en willen we ook extra bomen langs het nieuwe fietspad plaatsen. Ter hoogte van de Eerste Kruisweg komt een kleine bocht. Voor deze gronden vestigen wij een nieuwe voorkeursrecht. De officiële publicatie hierover vindt u verderop in de gemeenterubriek in het Kompas.

Meer informatie over het project vindt u op de pagina Parallelweg.