Terug naar het overzicht

Realisatie parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel wordt steeds concreter

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De realisatie van de parallelweg met vrijliggend fietspad tussen Maasdam en ’s-Gravendeel wordt steeds concreter. Door de terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn we nu ook met de formele wettelijke procedures gestart. Achter de schermen werken we aan een verdere verfijning van het ontwerp om in 2022 de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage

Wij stelden een bestemmingsplan op voor de realisatie van de parallelweg en het vrijliggende fietspad. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van zaterdag 22 mei tot en met vrijdag 2 juli. Zie verderop op deze gemeentepagina.

Wij werken het ontwerp verder uit

In grote lijnen weten wij hoe de parallelweg en het vrijliggende fietspad komen te liggen. Op dit moment zijn wij bezig met een verdere verfijning van het ontwerp. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de ligging van de kabels en leidingen ondergronds, de bodemgesteldheid, de opbouw van het huidige fietspad en de manier waarop we de watergangen kunnen overbruggen. Als we deze gegevens hebben, kunnen we naar realisatie toewerken.

Het project in vogelvlucht

Om het project nog meer tot de verbeelding te laten spreken, maakten wij een filmpje. Wij vliegen in vogelvlucht over het project en geven een korte uitleg over de toekomstige situatie. U kunt het filmpje bekijken via ons YouTube kanaal.