Terug naar het overzicht

RAD voert afvalsorteerproef uit

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De RAD is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de gemeente Hoeksche Waard en per 1 april 2021 ook in de gemeente Goeree Overflakkee. In opdracht van deze gemeenten voert de RAD een sorteerproef uit van het restafval.

Het doel van de sorteerproef is voor de Hoeksche Waard om erachter te komen wat het effect van Goed Scheiden Loont op het afvalaanbod is en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Daarnaast wordt tijdens de analyse aandacht besteed aan de hoeveelheid keukenafval dat nog bij het restafval terecht komt. Uit eerdere sorteerproeven bleek dat het restafval van de inwoners grotendeels uit grondstoffen bestond als GFT (keukenafval), papier, plastic, glas en textiel.

Week van 2 tot en met 6 november

Dit jaar wordt ook een analyse uitgevoerd van het restafval van de gemeente Goeree Overflakkee. Hierbij wordt vooral gekeken naar de huidige samenstelling van het restafval om het scheidingsgedrag van de inwoners te bepalen. In de week van 2 tot en met 6 november zullen in deze gemeenten monsters worden genomen van het restafval. Het is dus mogelijk dat u RAD-voertuigen ziet rijden die enkele containers leegmaakt en vervolgens weer wegrijden. De reguliere inzameling wordt daarna uitgevoerd.

Hoe gaat zo’n proef in zijn werk?

In beide regio’s worden steekproefsgewijs containers geleegd. Vervolgens wordt de inhoud van de ingezamelde containers naar een gespecialiseerd gebracht en gesorteerd en geanalyseerd.

We verwachten begin volgend jaar de uitslag van de sorteerproef met u te kunnen delen.

U las een nieuwsbericht van RAD Hoeksche Waard.