Terug naar het overzicht

Raadsvergadering 7 juli over perspectiefnota

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 7 juli vanaf 15:00 uur vindt er in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, Strijen een fysieke openbare raadsvergadering plaats over de behandeling van de jaarstukken, zomerrapportage en perspectiefnota.

Na enkele maanden van digitaal vergaderen, komt de gemeenteraad voor het zomerreces eenmalig fysiek bij elkaar. Het is nog niet bekend hoe de raad na het zomerreces gaat vergaderen.

De vergadering van 7 juli is alleen toegankelijk voor leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de ambtelijke ondersteuning.

Als inwoner kunt u de vergadering hier volgen.

De stukken voor de vergadering vindt u hier.

De agenda ziet er als volgt uit

 1. Opening en herdenking van de ons in de afgelopen periode ontvallen oud-raadsleden;
 2. Vaststellen agenda;
 3. Mededelingen;
 4. Jaarstukken 2019, Zomerrapportage 2020 en PERSPECTIEFNOTA 2021

Algemene beschouwingen (integraal) over de in de Perspectiefnota 2021 voorgestelde richting en daarbij te betrekken de uitkomsten van de Jaarrekening 2019 en de Zomerrapportage 2020

 • 15:15 – 17:30 uur Eerste termijn van maximaal 10 minuten spreektijd per fractie;
 • 17:30 – 19:00 uur Schorsing;
 • 19:00 – 19:45 uur Reactie college in 1e termijn (19.00 – 19.45 uur);
 • 19:45 – 21:15 uur Debat over de algemene beschouwingen en de reactie van het college
 • Tweede termijn, debat met interrupties en indienen eventuele moties en amendementen. Maximaal 5 minutenspreektijd per fractie, interrupties tellen niet mee als spreektijd;
 • 21:15 – 21:45 uur Schorsing;
 • 21:45 – 22:30 uur Reactie college in 2e termijn;
 • 22:30 – 22:45 uur Schorsing;
 • Besluitvorming;
  • ontwerpbesluit Jaarstukken 2019 inclusief eventuele amendementen, daarna eventuele moties;
  • ontwerpbesluit Zomerrapportage 2020 inclusief eventuele amendementen, daarna eventuele moties;
  • Perspectiefnota 2021 inclusief eventuele amendementen en aansluitend ontwerpbesluit Perspectiefnota 2021 inclusief eventuele amendementen, daarna eventuele moties.