Terug naar het overzicht

Raad stemt in met rapport rekenkamer

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond, 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard unaniem ingestemd met het rekenkamerrapport ‘Gemeente HW energieneutraal in 2040?’.  Ook nam de raad in zijn maandelijkse besluitvormende vergadering besluiten over 4 hamerstukken. Dat zijn voorstellen van het college waar alle fracties het mee eens zijn: de raad besluit wat het college voorstelt. Tot slot debatteerde de raad over een motie over monumentale bomen. 

Raad neemt aanbevelingen over uit rapport Rekenkameronderzoek 

De gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 100% energieneutraal te zijn. Ligt de gemeente op koers? Daar heeft de rekenkamer Hoeksche Waard onderzoek naar gedaan. Volgens de rekenkamer zijn de eerste stappen gezet. Er is bijvoorbeeld een energieloket ontwikkeld en er komt een plan om de eigen organisatie te verduurzamen. Om de ambitie te realiseren heeft de gemeente, volgens de rekenkamer, nog wel een aantal stappen te zetten. Die zijn als aanbevelingen terug te vinden in het rapport. De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de aanbevelingen in het rapport. Ook heeft de raad besloten om het college opdracht te geven om de aanbevelingen uit het rapport terug te laten komen in de programma’s duurzaamheid. 

Motie Bomenbehoud

Bij het vaststellen van de agenda voegde de raad 1 motie ‘vreemd aan de orde van de agenda’ toe, met als onderwerp ‘Bomenbehoud’. De wethouder zegde onder meer toe dat eigenaren van monumentale bomen (die op de Bomenlijst staan) actief benaderd worden voor informatie en advies. Ook zegde hij toe dat hij de contacten zou aanhalen met belangengroepen. De motie werd daarmee overbodig en niet in stemming gebracht. 

Hier is de vergadering terug te kijken, inclusief het debat over de motie.