Terug naar het overzicht

Raad stelt bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente wil in Heinenoord 142 nieuwe woningen bouwen. De raad vindt dat een goed plan. Dat bleek gisteravond toen de raad in zijn raadsvergadering het bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord unaniem vaststelde. Dit was 1 van de 4 raadsvoorstellen waarover de raad in zijn besluitvormende raadsvergadering een besluit nam.  

Het bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord heeft tot gevolg dat het volkstuinencomplex dat er ligt hoogstwaarschijnlijk verplaatst zal moeten worden. Een aantal fracties dienden hierover een motie in. Zij wilden de wethouder daarmee vragen om alles op alles te zetten om de volkstuinen op de locatie te behouden. De motie haalde het niet. Vooral omdat de wethouder toezegde dat hij de volkstuinders zo veel als mogelijk zal faciliteren bij een eventuele verhuizing van hun volkstuinen.

Vooral hamerstukken op de agenda van de raad

Het bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord was het enige raadsvoorstel dat de raad nog wilde bespreken gisteravond. De voorzitter van de raad, de burgemeester, hamerde 3 voorstellen af. Dat waren de raadsvoorstellen om positief advies te geven op de begrotingswijziging van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, het bestemmingsplan parallelweg N217 in ’s-Gravendeel en het uniformeren van het beheer en de exploitatie van gemeentelijke gebouwen.

Wat is een hamerstuk?

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties conform het voorstel besluiten. Wel zijn op alle 3 de hamerstukken stemverklaringen afgelegd. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

Motie Openbaarheid WOB-verzoeken

Onder het agendapunt ‘Motie vreemd aan de orde van de agenda’ is door de raad gesproken over de motie ‘Openbaarheid van WOB-verzoeken’. Deze motie is na antwoorden en een toezegging van de portefeuillehouder ingetrokken.

Vergadering terugkijken

U kunt de vergadering via de website van gemeente Hoeksche Waard terugkijken.