Terug naar het overzicht

Positieve online bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel aan de eerste brede bijeenkomst op woensdagavond 13 januari. De deelnemers ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte, die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard onderdeel is van de energietransitie.

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Gemeente Hoeksche Waard werkt zo stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. Hiervoor onderzoeken we eerst per wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn. En in welke wijken en dorpen we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijk-/dorpsaanpak. De uitkomst hiervan komt in een ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een wijk-/dorpsuitvoeringsplan.

Toelichting op het proces van de Transitievisie Warmte

De bijeenkomst vond digitaal plaats. Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid, opende de avond en vervolgens werden deelnemers aan de hand van een presentatie geïnformeerd over het proces om te komen tot de Transitievisie Warmte. Wethouder Huibert Steen: “Hoe betrekken wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij deze transitie? Elke fase kent zijn eigen vorm van participatie en we gaan in het traject van de Transitievisie Warmte steeds intensiever participeren. Tijdens deze eerste bijeenkomst informeren wij en halen wij uitgangspunten en eventuele zorgen op. Later in het traject gaan wij de dorpen in en bespreken wij de mogelijkheden per dorp. Zo werken wij samen stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard.”

Opgehaalde uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van uitganspunten’

Ook is bij de deelnemers opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de overstap naar aardgasvrij. Deze uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van uitgangspunten’ die wordt opgesteld als input voor de Transitievisie Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal hun stem uitbrengen. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de overstap (transitie) naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu, betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaf een deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat naar de start van de warmtetransitie op plekken waar werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor aardgas voor handen is. Enthousiast werden gedurende de bijeenkomst ook vragen gesteld in de chat.

Heeft u de bijeenkomst gemist?

U kunt de online bijeenkomst, de presentatie en de opgehaalde uitgangspunten onder deelnemers, terugvinden op de pagina Transitievisie Warmte. Ook vindt u hier uiterlijk woensdag 27 januari de beantwoording van de vragen uit de chat van deelnemers.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.