Terug naar het overzicht

Positief besluit over toekomst gemeentehuis Numansdorp

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als alles volgens plan verloopt, is het voormalige gemeentehuis in Numansdorp vanaf het eerste kwartaal van 2022 een plek voor ontmoeting en Flexwonen. Na het afronden van het participatietraject met de inwoners en de Dorpshuisgroep, nam op dinsdag 15 juni de gemeenteraad een positief besluit over de voorgenomen transformatie. En op vrijdag 18 juni stemde ook de Raad van Commissarissen van HW Wonen in met de plannen. Om deze mijlpaal te markeren overhandigde wethouder Piet van Leenen symbolisch de sleutel aan HW Wonen en de Dorpshuisgroep. 

Om wat voor woningen gaat het en voor wie zijn ze bedoeld?

Een gedeelte van het gebouw verbouwt HW Wonen tot 40 kleine, zelfstandige appartementen met een eigen keuken en badkamer. HW Wonen gaat de woningen verhuren met tijdelijke huurcontracten (maximaal 2 jaar). Alle woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. 40% van de woningen (16 woningen) is specifiek voor jongeren bestemd. De overige 60% van deze woningen (24 woningen) wordt gebruikt voor andere woningzoekenden die om diverse redenen tijdelijke woonruimte nodig hebben. Deze woonvorm wordt ‘flexwonen’ genoemd.

Het toewijzen van de woningen verloopt via een intaketeam waaraan HW Wonen, gemeente en andere partijen deelnemen. Bij de toewijzing van de tijdelijke woningen wordt rekening gehouden met een goede verdeling tussen de verschillende doelgroepen en het streven om ten minste 16 jongeren te huisvesten.

Een plek voor ontmoeting

Uit eerdere gesprekken met bewoners en diverse verenigingen bleek dat er in Numansdorp behoefte is aan een plek voor ontmoetingen en (maatschappelijke) activiteiten. Een deel van het gebouw komt daarom beschikbaar voor de Dorpshuisgroep. Verenigingen en clubs kunnen de ruimtes huren en kunnen hier activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een leesclub, expositieruimte, een repaircafé en een theater- en filmclub. Ook kunnen er koffiemomenten en spreekuren (bijvoorbeeld met de gemeente of een wijkagent) voor de inwoners van de Hoeksche Waard plaatsvinden en ontstaat er ruimte voor flexwerkplekken en stageprojecten.

Oog voor de omgeving

Door het transformeren van het bestaande gebouw en het een tweede gebruiksleven te geven, levert gemeente Hoeksche Waard een belangrijke bijdrage aan de duurzame circulaire samenleving. Deze transformatieplannen passen ook bij de ambities die opgenomen zijn in de omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie op de website van Omgevingsvisie Hoeksche Waard.

Vervolgproces

Als alles voorspoedig verloopt worden de woningen in februari of maart 2022 opgeleverd. Kijk voor meer informatie en de nieuwste ontwikkelingen op de pagina ‘Voormalig gemeentehuis Numansdorp’ op deze website.

sleuteloverdracht gemeentehuis Numansdorp aan HW Wonen en Dorpshuisgroep