Terug naar het overzicht

Planning Randweg Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wij proberen een zo goed mogelijke en actuele planning te geven. Dit geeft ons houvast, maar ook u, inwoners van Klaaswaal en alle andere betrokkenen.

Het komen tot een voorkeurstracé is van groot belang voor de rest van het proces en dus ook voor de planning. We hadden meer tijd nodig voor de uitwerking van alle alternatieven dan vooraf gedacht. We wilden dit echter wel zorgvuldig doen en daarvoor de tijd nemen, omdat deze uitwerking de basis vormt voor de onderzoeken die nodig zijn in het MER.

Wij hoopten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 tot een voorkeurstracé te kunnen komen met alle partijen. Dit gaat helaas niet lukken. Zorgvuldigheid is wat ons betreft dan toch belangrijker dan snelheid. De oorspronkelijke planning verandert hierdoor echter wel:

Dinsdag 13 juliVaststelling (aangepast) NRD door B&W
Zomer en najaar 2021Uitwerking tracés
Najaar tot begin 2022Uitvoeren onderzoeken en opstellen MER
16 maart 2022Gemeenteraadsverkiezingen
2e kwartaal 2022 Bestuurlijke afweging en bepalen voorkeurstracé
2e kwartaal 2022Informatieavonden voor inwoners, betrokkenen en overige geïnteresseerden
Zomer 2022Voorbereiden planologische procedure