Terug naar het overzicht

Partijen investeren gezamenlijk 25 miljoen euro in bereikbaarheid Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen circa 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort getekend wordt.

Vorig jaar, mei 2019, heeft de minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met een bereikbaarheidsplan tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel. Dit plan, met een budget van 15 miljoen euro voor verschillende maatregelen, is opgesteld in overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Nissewaard, met het waterschap Hollandse Delta, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) en vervoerders.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Mooi en belangrijk dat we samen met de regio een goed pakket aan maatregelen hebben om ervoor te zorgen dat het verkeer hier kan blijven doorstromen. Zo houden we de Hoeksche Waard, gelegen op de belangrijke as tussen Rotterdam en Antwerpen, ondanks de werkzaamheden veilig en bereikbaar voor het verkeer.” 

De samenwerkingsovereenkomst is een verdere uitwerking van dit bereikbaarheidsplan uit 2019. De renovatie van de Heinenoordtunnel is aanleiding om sommige maatregelen niet tijdelijk maar permanent te maken. Hierdoor is de Hoeksche Waard ook in de toekomst beter bereikbaar. Zo wordt bijvoorbeeld de N217 aangepakt, worden P+R-locaties uitgebreid en wordt het reizen met de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt.

Samenwerken aan bereikbaarheid, nu en in de toekomst

De Heinenoordtunnel is een belangrijke schakel in de A29 tussen Rotterdam en de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad en Antwerpen. Voor de renovatie gaat de tunnel in 2023 en 2024 verschillende keren dicht. Vanwege de impact op het verkeer en de bereikbaarheid is bovenop de 15 mln een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen vastgesteld van 10 mln. Minister Van Nieuwenhuizen heeft hiervoor een kleine 4 miljoen euro aan extra budget voor gereserveerd.

De andere betrokken partijen hebben aangegeven samen zo’n 6 miljoen euro vrij te willen maken voor maatregelen die niet alleen bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel, maar ook aan de bereikbaarheid op de lange termijn. Met deze overeenkomst leggen partijen onder andere vast zich in te zullen spannen voor de omschakeling naar een meer duurzame mobiliteit.

Het pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen

Maatregelen uit het bereikbaarheidsplan uit 2019 zijn onder andere:

 • Tweede Heinenoordtunnel (buis die nu in gebruik is voor landbouwverkeer) geschikt maken voor de lijndiensten van Connexxion
 • Ondersteunen van bedrijven bij het treffen van maatregelen om thuiswerken of anders reizen van medewerkers mogelijk te maken.
 • Stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer en fiets onder meer door het tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van de lijndiensten van Connexxion.
 • 1.500 extra parkeervoorzieningen voor de fiets.

De extra maatregelen waar de bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat zich de komende jaren hard voor maken bestaan onder andere uit:

 • Onderzoek naar optimalisatie busdiensten (lijndiensten) van Connexxion en treindiensten vanuit Brabant naar Rotterdam (bijvoorbeeld minder overstappen).
 • Aanpassing rotonde N217 ’s-Gravendeel (Maasdamseweg).
 • Uitbreiden parkeerplaatsen diverse P+R-terreinen zoals bij P+R Numandorp en aanleg P+R busstation Heinenoord/Reedijk.
 • Verkeerslichten plaatsen op de kruising N217- aansluiting Polderweg
 • Aanpassen kruising N217 bij Recreatieoord Binnenmaas.
 • Zoveel mogelijk permanente extra fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en P+R-terreinen.
 • Overleg met ponteigenaren over mogelijke hogere vaarfrequentie en tijdelijke vrijstelling van veergeld voor diverse ponten van en naar de Hoeksche Waard.
 • Versneld aanleggen van een vrij liggend fietspad tussen de kruising Reedijk/Blaaksedijk en de Tweede Heinenoordtunnel en het realiseren van een fietsoversteek van de Reedijk naar busstation Heinenoord.
 • Starten Tracéstudie naar de aanleg van een parallelweg voor agrarisch verkeer langs de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.

Structurele aanpak

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Ook het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Het is de grootste onderhoudsopgave uit haar geschiedenis. In Zuid-Holland gaat het alleen al om 8 tunnels, 13 bruggen en 13 wegen. Werkzaamheden worden heel zorgvuldig gepland, want niet alles kan tegelijk aangepakt worden. Daarnaast hebben gemeenten en provincies ook hun eigen onderhoudsopgave en projecten. Een goede afstemming, tussen projecten onderling en met andere wegbeheerders, gemeenten, bedrijven en bewoners is belangrijk.

In november 2019 zijn door Rijk, provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten en andere belanghebbende partijen afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak om de regio structureel bereikbaar te houden en om een structurele gedragsverandering te stimuleren. Het bedrijfsleven wordt ook bij deze bereikbaarheidsaanpak betrokken.

Meer informatie

Informatie over de renovatie van de Heinenoordtunnel is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Ook kan (gratis) gebeld worden met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002.