Terug naar het overzicht

Participatieavond ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op maandag 20 september organiseren wij de tweede digitale participatieavond. Dit is een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen na aanmelding op de website.

Tijdens deze avond presenteert APPM haar bevindingen tot nu toe en geeft een advies over een mogelijke oplossing. APPM sprak in de afgelopen periode met diverse partijen zoals dorpsverenigingen,  belangengroepen, ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen tijdens de 1e participatieavond op donderdag 8 juli verwerkte zij in het advies. 

Tijdens de informatieavond kunnen de aanwezigen reageren op het concept advies en vragen stellen. Eventuele input verwerkt APPM in het definitief advies. Dit advies biedt APPM aan de colleges van gemeente Hoeksche Waard en Waterschap Hollandsche Delta aan.

Betere ontsluiting nodig

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Aanmelden voor de participatieavond

Om de avond bij te wonen kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 17 september 17 uur aanmelden via de website van gemeente Hoeksche Waard. Onder het kopje ‘tweede participatieavond op 20 september’ vindt u het aanmeldformulier. U krijgt dan uiterlijk maandag 20 september per e-mail een link toegestuurd om de avond bij te wonen.

Meer informatie?

Meer informatie over de avond vindt u op de website van gemeente Hoeksche Waard. Voor vragen over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl. Voor vragen over de Leenheerenpolder kunt u terecht bij Henk Groeneveld, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.