Terug naar het overzicht

Overzicht ondersteuning mantelzorgers op www.helpenmijzorgen.nl

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden, treffen iedereen. Maar vooral ook mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers. Er zijn minder mogelijkheden voor vervangende zorg thuis voor mantelzorgers en zorgvragers. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse dagopvang- en logeermogelijkheden tijdelijk gesloten en in sommige gevallen is de huishoudelijke hulp tijdelijk verminderd. Begrijpelijke maatregelen die echter ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers. Want zij hebben in deze tijd soms juist behoefte aan ondersteuning. Om zo de zorg voor een ander vol te kunnen houden.

Op de website www.helpmijzorgen.nl/hoekschewaard heeft MEE Mantelzorg een overzicht geplaatst van ondersteuning die de mantelzorgers in de Hoeksche Waard in deze tijd nog wél geboden wordt. Uiteraard worden, bij elke vorm van ondersteuning in dit overzicht, de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Via de site kunt u ook persoonlijk advies krijgen voor uw situatie. Bespreekt u dit liever? Belt u dan MEE Mantelzorg via 078 – 206 32 02.