Terug naar het overzicht

Opvang kinderen in kwetsbare posities

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sinds de scholen en kinderopvang in verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn gesloten, is opvang geregeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Ook nu de sluiting langer duurt blijft opvang voor deze groep kinderen in ieder geval tot de meivakantie gegarandeerd.

Daarnaast blijkt er echter nog een groep kinderen te zijn voor wie deze opvang noodzakelijk is. Het gaat om gezinnen die door de COVID-19 maatregelen dusdanig uit evenwicht raken dat de basisverzorging en/of emotionele en/of fysieke veiligheid van kinderen onder grote druk komen te staan. In een aantal gezinnen is steun vanuit het netwerk en school/kinderdagverblijf noodzakelijk om kinderen van 0 tot 12 jaar basisverzorging en structuur te kunnen bieden.  Gemeente Hoeksche Waard wil in samenwerking met de partners er  voor zorgen dat deze kinderen gebruik kunnen maken van de opvang.  Aanvragers voor de noodopvang kunnen ouders zijn, maar ook kinderen zelf, kinderopvangorganisaties, scholen voor primair onderwijs,  organisaties binnen het Jeugdteam Hoeksche Waard, gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming, Veilig Thuis en het Jongerenwerk.

Er is een centraal  coördinatiepunt waarbij de kinderen die voor noodopvang in aanmerking komen, gemeld kunnen worden. Bij twijfel kan hier ook advies worden gevraagd. Het coördinatiepunt ligt bij het jeugdteam. Voor meer informatie kunt u terecht bij : coördinatiepunthw@jeugdteamszhz.nl of 088 123 99 25

Voor jongeren vanaf 12 jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt nog gekeken naar een mogelijke oplossing.

Download hier de ‘Richtlijnen opvang kinderen in een kwetsbare positie gemeente Hoeksche Waard