Terug naar het overzicht

Opening Coronahuisartsenpost in Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Goede en veilige zorg voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus is belangrijk. Net als veilige zorg voor patiënten met andere klachten. Daarom heeft Huisartsenpost (HAP) ’t Hellegat een speciale ‘Corona-HAP’ geopend. Dit betreft een aparte unit direct naast de ingang van onze HAP in Klaaswaal.

Onderzoek

De huisarts onderzoekt daar patiënten die na telefonische triage indicatie krijgen voor een fysieke beoordeling EN die mogelijk besmet zijn met Corona. Patiënten dienen doordeweeks overdag nog altijd contact op te nemen met hun eigen huisarts. Tijdens avonden, nachten en weekenden (ANW) dienen zij contact op te nemen met de HAP. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor de patiënt bij de Corona-HAP. Daar worden patiënten door een huisarts in PBM onderzocht, behandeld en eventueel doorverwezen naar het ziekenhuis. Om die reden is er gekozen voor een locatie dichtbij de huisartsenpost. Indien de arts het noodzakelijk acht, kan ook een Coronatest worden afgenomen. De Corona-HAP fungeert echter niet primair als teststraat. Patiënten zonder verdenking op Corona blijven tijdens ANW-uren gezien worden in de reeds bestaande locatie van de HAP in Klaaswaal.

Locatie

De Corona-HAP is gevestigd naast de hoofdingang van HAP ‘t Hellegat in Klaaswaal (Kerkstraat 26). Op de locatie is bewegwijzering aanwezig.

Voordelen

Door patiënten die mogelijk Corona hebben in een aparte ruimte te onderzoeken, blijft de huisartsenpost zo veel als mogelijk vrij van Corona. Patiënten met andere klachten kunnen er dan nog steeds terecht, want het risico op besmetting van patiënten en medewerkers is lager door deze oplossing.