Terug naar het overzicht

Opengestelde Monumenten-Lening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Voor wie is deze lening bedoeld?

Het is een zakelijke lening voor eigenaren (rechtspersonen én natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door de coronacrisis inkomsten mislopen.

Een aanvullende voorwaarde is dat de generieke maatregelen niet volstaan. Het gaat onder meer om kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten.

Wat zijn de kenmerken van deze lening?

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt een lening aan met de volgende kenmerken:

  • looptijd van 15 jaar tegen 1% rente;
  • maximaal 3 jaar aflossingsvrij;
  • minimaal leenbedrag € 10.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvrager;
  • mogelijkheid tot achterstelling.

Welk bedrag kan ik lenen?

Het NRF ontwikkelt samen met experts in de monumentensector een rekentool die snel inzicht geeft in de financiële positie en de benodigde omvang van de lening.

Tot wanneer kan ik gebruik maken van deze lening?

Openstelling van de leenfaciliteit is in beginsel tot eind 2020.

Bij wie kan ik terecht bij vragen over deze lening?

De Opengestelde Monumentenlening wordt verstrekt via het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Andere financiële regelingen

Kijk voor meer informatie over financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector op de website van de Rijksoverheid.