Terug naar het overzicht

Op weg naar een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. Afgelopen zomer vroeg gemeente Hoeksche Waard inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee te denken over duurzaamheid in de Hoeksche Waard en te reageren op het concept programmaplan Duurzaamheid.

In dit plan staat beschreven hoe wordt toegewerkt naar het overkoepelende doel: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Dit betekent dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Het  aangepaste programmaplan en de Nota van beantwoording, zijn aangeboden voor de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad op 26 november. Op 3 december wordt het plan in de gemeenteraad besproken.   

Binnen het programma Duurzaamheid werken we aan 4 thema’s:

  1. Verbeteren en versterken van de biodiversiteit: het leven van de mens en de natuur is met elkaar in evenwicht en de verscheidenheid aan planten, bomen en dieren neemt weer toe.
  2. Het toewerken naar een circulaire economie: een economie waarin grondstoffen hun waarde behouden en afval niet meer bestaat.
  3. De energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie voor onze voertuigen, machines en om onze huizen en gebouwen te voorzien van elektriciteit en warmte.
  4. Klimaatadaptatie: zorgen dat onze dorpen en landbouwgronden bestand zijn tegen gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regenval, droogte en hitte.

Reacties

Huibert Steen, wethouder en verantwoordelijk voor het programma Duurzaamheid, is blij met het resultaat en de reacties die er op het concept programmaplan kwamen. “Meer dan 100 inwoners hebben gereageerd en meegedacht. Daar zijn waardevolle ideeën en opmerkingen  uitgekomen. Zo gaan we nog meer nadruk leggen op energie besparen. Minder energie gebruiken, betekent ook dat er minder energie opgewekt hoeft te worden. We kiezen ervoor geen nieuwe windparken meer aan te (laten) leggen in de Hoeksche Waard. De al geplande windparken gaan we nog wel uitvoeren. Een ander voorbeeld is dat we hebben gemerkt dat veel mensen enthousiast zijn over het versterken van biodiversiteit. We hebben dit niet voor niets een speerpunt gemaakt in ons duurzaamheidsbeleid. Daarin zijn we uniek in Nederland.”

Uitwerken in uitvoeringsplannen

“Het programmaplan is de paraplu voor verschillende uitvoeringsplannen en activiteiten, waarin concreet handen en voeten gegeven wordt aan de uitvoering van onze ambitie. Een deel van de reacties konden we niet goed verwerken in het programmaplan, maar is wel heel waardevolle input voor de uitvoeringsplannen. Dat nemen we dan ook zeker daarin mee.” Ook voor de uitvoeringsplannen geldt dat actief het gesprek en samenwerking met de samenleving wordt gezocht. Wethouder Steen: “Verduurzamen is iets dat we met z’n allen doen. Alle initiatieven, groot en klein, helpen om van onze Hoeksche Waard een duurzaam eiland te maken dat klaar is voor de toekomst. Verduurzamen is nodig én het biedt tegelijkertijd ook kansen. Kansen voor samenwerking, nieuwe netwerken, vindingrijke oplossingen en daarmee ook voor economische groei.”

Het programmaplan Duurzaamheid en het overzicht van alle reacties en hoe deze zijn verwerkt, staan op www.gemeentehw.nl/duurzaamheid