Terug naar het overzicht

Op weg naar een klimaatbestendige Hoeksche Waard met de Hoeksche 4

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag geven gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland symbolisch het startsein voor de uitvoer van de ‘Hoeksche 4’. De Hoeksche 4 is een agenda met daarin acties en projecten om de Hoeksche Waard te beschermen tegen klimaatverandering. Zo maken we het eiland klimaatbestendig. Deze uitvoeringsagenda concentreert zich op 4 gebieden: nieuwbouw, bestaand bebouwd gebied, het buitengebied (natuur- en landbouwgrond) en (verkeers)netwerken. De aanpak is divers, maar kort samengevat betekent dit: water vasthouden waar dit kan, meer groen aanplanten en gebieden versterken dankzij technische oplossingen. Samenwerken en combineren van werk is hierbij de strategie. 

Het klimaat verandert. Daardoor krijgen we in de Hoeksche Waard vaker te maken met hitte, droogte en hevige neerslag. Ook wordt de kans groter op bodemdaling en overstromingen. Daar kunnen we onze omgeving op aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. We gaan hiermee aan de slag, met en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de Hoeksche Waard.  

Agenda Klimaatadaptatie: de Hoeksche 4 

In 2050 willen we klaar zijn voor een ander klimaat met extremer weer. Om de komende jaren doelgericht te werken, introduceren we ‘de Hoeksche 4’: 

  • Nieuwbouw ontwerpen en bouwen we klimaatbestendig: we zijn deelnemer in het Zuid-Hollandse convenant Klimaatadaptief bouwen en nemen de eisen aan ontwerp en bouw over in de eigen organisaties en richting projectontwikkelaars.  
  • Bestaand bebouwd gebied maken we klimaatbestendig: de kwetsbare plekken voor overlast van hitte, water en droogte pakken we aan door een actieplan te maken en uit te voeren. Acties zijn bijvoorbeeld meer groen aanleggen, bomen planten en water opvangen en vasthouden.  
  • Buitengebied maken we klimaatbestendig: we zorgen samen met belanghebbende organisaties en ondernemers dat in de toekomst landbouw en natuur over voldoende zoet water beschikken bij langdurige droogte en hitte. Hiervoor maken we een actieplan om droogte, wateropvang, -overlast en groen in samenhang op te pakken. 
  • Noodzakelijke onder- en bovengrondse netwerken (infrastructuur) maken we klimaatbestendig: we zijn afhankelijk van onze wegen, dijken, drinkwatervoorziening, elektra, enzovoort. We zorgen samen met belanghebbende organisaties dat we ook bij extremer weer over deze voorzieningen kunnen blijven beschikken. En mocht er toch iets misgaan, dan zijn we daar op voorbereid met goede plannen voor crisisbeheersing. 

De kwetsbaarheden in beeld 

De agenda is gemaakt op basis van onderzoeken naar kwetsbare plekken in de Hoeksche Waard voor wateroverlast, hitte, droogte en bodemdaling (de klimaatstresstest). Samen met belanghebbende organisaties zijn de risico’s benoemd en is bepaald welke acties we als eerste oppakken. Inwoners konden hun mening geven via een digitale vragenlijst.  

Voor een klimaatbestendig eiland is inzet van iedereen nodig 

De gezamenlijke overheden bezitten minder dan de helft van de grond in de Hoeksche Waard. Inzet van andere grondeigenaren is dus hard nodig. Een kleine of grote tuin, een balkon, gevel of een dak, iedereen kan meehelpen om wateroverlast te voorkomen en hittestress te verminderen. Vervang tegels voor groen of voeg groen toe op het dak of aan de gevel bijvoorbeeld. Dit is ook goed voor insecten, vogels en andere kleine dieren. Helemaal met vlinder- en bijvriendelijke planten. Ook de regenpijp afkoppelen en het water gebruiken in de tuin is slim om te doen. De gemeente biedt vanaf 5 oktober een subsidie klimaatadaptatie aan inwoners. En ook het waterschap heeft een subsidie voor watervriendelijke acties door scholen, verenigingen en andere rechtspersonen. 

Benieuwd naar alle acties uit de agenda Klimaatadaptatie? Of meer tips wat u zelf kunt doen?  

Kijk dan op de pagina Klimaatadaptatie. Hier kunt u ook doorklikken naar de websites van het waterschap en provincie.