Terug naar het overzicht

Oorzaken meer meldingen groenoverlast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De afgelopen periode kwamen er meer meldingen bij ons binnen over groenoverlast dan de jaren ervoor. Door de combinatie van warm weer en relatief veel regen, zowel in het voorjaar als deze zomer, groeit en bloeit alles om ons heen extra goed. Ook het onkruid. Behalve het groeizame weer, hebben we gekeken welke andere oorzaken er zijn waarom er nu meer meldingen binnenkomen. We hebben ze hieronder op een rij gezet:

  • Sinds een aantal jaren gebruiken we geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer in het openbare groen om de groei van kruiden te reguleren. De natuurlijke bestrijdingswijzen zijn beter voor het milieu maar minder effectief.
  • Omdat het minder vaak en minder hard vriest, kunnen onkruidzaden beter overleven.
  • Afgelopen winterperiode is er niet of nauwelijks gestrooid. Strooizout heeft een remmende werking op de groei van onkruid.
  • We maken een omslag van intensief groenbeheer naar ecologisch groenbeheer. Dat betekent dat er bijvoorbeeld minder vaak gemaaid wordt en gras en onkruid hoger staan. Dit zorgt onder andere voor bloeiende bermen waar insecten en kleine dieren het goed hebben. Het is dus beter voor de biodiversiteit. Oftewel, een gezond evenwicht in de natuur.
  • Bepaalde onderhoudswerkzaamheden worden niet door ons uitgevoerd maar zijn uitbesteed aan derden (aannemers). Dit gebeurt nog niet altijd naar tevredenheid. Wij evalueren dit met de aannemers om het onderhoud samen te verbeteren.
  • Door de coronamaatregelen blijven inwoners meer in hun directe woonomgeving. Daardoor hebben zij meer oog voor hun omgeving. De buitenruimte met daarin het openbare groen wordt dus ook anders beleefd. Dit is ook een belangrijke reden dat er verhoudingsgewijs meer klachten zijn gemeld.
  • De schaalvergroting naar 1 grote gemeente bracht veel veranderingen met zich mee voor het team Buitendienst. Er zijn inmiddels al veel goede stappen gezet, maar sommige zaken kunnen nog gestroomlijnder lopen. Daar wordt door het team heel hard aan gewerkt.

Uit bovenstaande blijkt dat we – inwoners en gemeente – anders moeten leren omgaan met veranderend groenbeheer. Dat betekent dat we zullen moeten wennen aan een ander straatbeeld en beheer dan we voorheen gewend waren. Natuurlijk neemt dat niet weg dat we onze werkprocessen en die van de door ons ingehuurde aannemers moeten blijven monitoren en waar nodig verbeteren. We blijven ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk bij te houden.