Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 9 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden de fracties van de politieke partijen in de raad van de visie Wonen, welzijn en zorg? Of van het voorkeurstracé voor de Korteweg? Dinsdagavond 9 november spreekt de raad onder andere over deze voorstellen van het college. Dit gebeurt in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.

Oordeelsvormende vergadering Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: 3 bestemmingsplannen, krediet voor de renovatie en verbouwing van de sporthal in Strijen, aanpassing watertoeristenbelasting, heffingsverordeningen 2022 en de ontwikkelagenda van de Hoeksche Waard.

Nieuwe woningen aan de Hofstraat

Het college wil graag de bouw van 5 koopwoningen mogelijk maken aan de Hofstraat in Westmaas. Tijdens de ter inzagetermijn heeft de raad zienswijzen ontvangen op dit plan. Met zienswijzen kunnen inwoners en anderen aangeven dat zij het niet (helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij willen veranderen. Sommige zienswijzen hebben geleid tot een aangepast plan. Onder meer worden de goothoogtes van 4 woningen verlaagd. Op 26 oktober hebben nog eens 6 buurtbewoners tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad gereageerd op het plan of een toelichting gegeven op hun ingediende zienswijze. Op 9 november geven de fracties van de politieke partijen hun mening.

Renovatie sporthal Strijen

De raad heeft in januari van dit jaar het college opdracht gegeven om de renovatie van het sportcentrum Strijen uit te werken en daarbij ook aan te geven hoeveel het gaat kosten. In deze uitwerking is te lezen dat er onder meer een investeringskrediet nodig is van € 4,8 miljoen.

Oordeelsvormende vergadering Sociaal domein, Duurzaamheid en Economie

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over de visies van het college op Wonen, Welzijn en zorg en op de Vrijetijdseconomie.

Kijkt u digitaal mee?

U kunt de vergaderingen van dinsdag 9 november live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze vergaderingen vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum 9 november 2021.