Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 9 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 9 maart in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad over: 3 bestemmingsplannen, aanscherping van de positionering gebiedsmarketing Hoeksche Waard, het normenkader van de jaarstukken 2020 en het 3e steunpakket coronacompensatie.

Coronacompensatie 3e steunpakket

De gemeente ontving van het Rijk in 2020 al 2 keer extra geld om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Inmiddels heeft de gemeente een 3e steunpakket ontvangen. Het college stelt de raad voor om dit steunpakket (ongeveer € 0,75 miljoen) beschikbaar te stellen voor de dekking van extra uitgaven (of vermindering van inkomsten) in 2021 als gevolg van corona. Het college stelt voor om dat onder meer te besteden aan re-integratie van mensen in de bijstand, extra kosten verkiezingen en aan cultuur.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein / Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over ‘Ambachtscentrum samen Circulair’, de nota van uitgangspunten Transitievisie Warmte en het huisvestingsplan onderwijs 2021-2024.

Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Hoeksche Waard ziet onderwijshuisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Huisvestingsplan staan de kaders waarbinnen de gemeente, samen met de schoolbesturen, de komende jaren wil investeren in de huisvesting van het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wat vindt de raad van dit plan en het hiervoor benodigde budget? Luister en kijk mee op 9 maart aanstaande.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 9 maart hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 9 maart 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Social media

Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche Waard? Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volgt u ons al?