Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 9 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college en van het onderzoek van de Rekenkamer? Kijk mee!

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 9 februari in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. Ze starten om 19.30 uur. U kunt ze live digitaal volgen. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad over 2 bestemmingsplannen, een verlenging van de achtervangovereenkomst HW Wonen en een kredietvoorstel huisvesting van de buitendienst van de gemeente.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein / Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over ‘Ambachtscentrum samen Circulair’, de Verordening Jeugdhulp HW 2021 en over de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek ‘Gemeente HW energieneutraal in 2040?’.

Rekenkameronderzoek 

De rekenkamer Hoeksche Waard heeft onderzoek gedaan naar het klimaatbeleid van de gemeente. De gemeente heeft de ambitie om in 2040 100% energieneutraal te zijn. Ligt de gemeente op koers? Volgens de rekenkamer zijn de eerste stappen gezet. Er is bijvoorbeeld een energieloket ontwikkeld en er komt een plan om de eigen organisatie te verduurzamen. Om de doelstelling te realiseren beveelt de rekenkamer aan om extra inspanningen te leveren. In het rapport staan succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. Ook kan volgens de rekenkamer de informatie naar de raad nog verbeteren. Daarbij merkt de rekenkamer op dat ook de raad zelf actiever het college kan verzoeken om informatie over duurzaamheid.

Wat doet de Rekenkamer Hoeksche Waard? 

De rekenkamer onderzoekt namens de gemeenteraad de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid van Hoeksche Waard. De onafhankelijke onderzoeken geven antwoord op de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Het is wettelijk verplicht om als gemeente een rekenkamer te hebben. De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden die door de gemeenteraad zijn benoemd. Een begeleidingscommissie van raadsleden houdt vinger aan de pols en is de schakel tussen de rekenkamer en de gemeenteraad. 

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 9 februari hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 9 februari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Social media

Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche Waard? Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volgt u ons al?