Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 6 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college? Kijk mee!

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 6 april in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: een aantal bestemmingsplannen, het rapport van de rekenkamer over de gemeentelijke dienstverlening en over de beleidsnota ‘beheer gemeentelijk vastgoed’.

Beheer gemeentelijk vastgoed

De gemeente wil het beheer van gemeentelijke gebouwen (vastgoed) verder verbeteren. Het college heeft daarom in een beleidsnota beschreven hoe zij wil komen tot professioneel beheer van vastgoed. Het college geeft de raad 4 mogelijkheden om het vastgoed te beheren en 6 afwegingscriteria om uit deze 4 mogelijkheden een goede keuze te kunnen maken. De fracties in de raad geven tijdens de oordeelsvormende vergadering hun mening over de beleidsnota met de afwegingscriteria en over het voorstel om de 4 varianten verder uit te werken.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein / Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, huiselijk geweld en kindermishandeling, uitgangspunten en beleidskeuzes Schulddienstverlening 2021-2024 en de keuzenota Visie vrijetijdseconomie.

Beleidsplan schulddienstverlening 2021-2024

Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. Het huidige Schulddienstverleningsplan loopt tot 1 juli 2021. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan voor juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De raad praat in deze oordeelsvormende vergadering over de  uitgangspunten van het nieuwe beleid. Wat vindt de raad van de voorgestelde uitgangspunten? Luister en kijk mee op 6 april aanstaande.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 6 april hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 6 april 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.