Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 5 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden de partijen in de raad van de aanleg van een parallelweg langs de N217 in ’s-Gravendeel? En van het voorstel om het beheer van gemeentelijke gebouwen te uniformeren? Dat en meer kunt u horen en zien op dinsdagavond 5 oktober in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. 

De vergaderingen starten om 19.30 uur. Vanaf dinsdagavond 5 oktober is er weer beperkt publiek welkom in het gemeentehuis tijdens de raadsvergaderingen. Wilt u aanwezig zijn, dan willen we u vragen u van te voren aan te melden via griffie@gemeentehw.nl. De vergaderingen zijn ook live digitaal te volgen.

Oordeelsvormende vergadering Fysiek domein, Bestuur & middelen

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen, het bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord voor 142 nieuwe woningen en het bestemmingsplan parallelweg N217 in ’s-Gravendeel.

Parallelweg N217 ‘s-Gravendeel 

In de periode van 2023 tot en met 2024 pleegt Rijkswaterstaat onderhoud aan de Heinenoordtunnel. De tunnel kan dan in het weekend of door de week afgesloten zijn voor verkeer. Ten tijde van de afsluiting zal het verkeer gebruik gaan maken van de lokale wegen, waaronder de N217. Om er voor te zorgen dat het verkeer niet vastloopt is een van de maatregelen om een parallelweg aan te leggen naast de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. De parallelweg zal daarnaast permanent als calamiteitenroute worden gebruikt bij ongevallen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen binnengekomen. Daardoor is het plan op een aantal punten gewijzigd. Wat vindt de raad van de wijzigingen?

Oordeelsvormende vergadering Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie

In deze bijeenkomst vormt de raad zijn oordeel over de zienswijze Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en over de harmonisatie van het bewegingsonderwijs (schoolzwemmen).

Kosten Jeugdzorg ZHZ

De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft meer geld nodig voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Voor gemeente Hoeksche Waard betekent dit een verhoging van 0,7 miljoen euro in 2021. Deze kosten kunnen betaald worden uit de gelden die zijn ontvangen van het Rijk. Het college stelt de raad voor om positief advies te geven op de begrotingswijziging van de dienst.

Vergaderingen online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van dinsdag 5 oktober live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 5 oktober 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.