Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 30 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Hoe de Hoeksche Waard aardgasvrij te maken, daarvoor heeft het college een visie geschreven. Wat vinden de fracties van de politieke partijen in de raad hiervan? Of van de kosten die in 2022 moeten worden betaald voor bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt of een ligplaats voor een boot? Dinsdagavond 30 november spreekt de raad onder andere over deze voorstellen van het college. Dit gebeurt in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.

Oordeelsvormende vergadering Fysiek domein, Bestuur en middelen

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: 2 bestemmingsplannen, een onteigeningsprocedure, verordening Afvalstoffenheffing 2022 en legesverordening 2022, verlenging noodsteun Corona en de slotrapportage van 2021.

Verordening Afvalstoffenheffing 2022

Jaarlijks stelt de raad vast wat inwoners en bedrijven betalen voor het ophalen van afval. In 2022 stelt het college voor om de vaste kosten iets te verlagen. Wil je als inwoner of bedrijf je afvalbak laten legen, dan moet daar iets meer voor worden betaald in 2022. Daarmee wil het college bereiken dat er minder afval wordt aangeboden. Op dinsdag 30 november kunt u meekijken wat de raad van deze plannen vindt.

Slotrapportage 2021

In een slotrapportage is te lezen of de gemeente met het bereiken van haar belangrijkste doelen op schema ligt. Zowel wat betreft de uitvoering als de kosten. Ook worden risico’s vermeld. Het verwachte jaarresultaat komt uit op € 1,6 miljoen. Wat vinden de politieke partijen in de raad van de Slotrapportage?

Oordeelsvormende vergadering Sociaal domein, Duurzaamheid en Economie

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over de transitievisie Warmte. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Hoe wil het college dat aanpakken en wat vindt de raad hiervan? Volg de vergadering op dinsdag 30 november live online.

Kijkt u mee?

U kunt de vergaderingen van dinsdag 30 november live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze vergaderingen vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum 30 november 2021.