Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 12 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college? Kijk mee!

Aankomende week geeft de raad zijn mening over verschillende voorstellen van het college. Dat gebeurt op dinsdagavond 12 januari in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. Ze starten om 19.30 uur. U kunt ze live digitaal volgen. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein / Bestuur en middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad over: de visie Buitenzomerlanden, Renovatie sportcentrum Strijen, extra krediet voor dorpshuis De Swaensvoet, de klachtenregeling van de gemeente, een wijziging in de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 en een voorstel voor een wijziging in de begroting van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

Renovatie sportcentrum Strijen

Door de gemeenteraad van (toen nog) gemeente Strijen is besloten om het sportcentrum Strijen te laten renoveren naar een duurzaam, functioneel en esthetisch toekomstbestendig sportcentrum. Het college heeft inmiddels 4 varianten van de verbouwing van het sportcentrum uitgewerkt. De gemeenteraad van Hoeksche Waard praat hierover op 12 januari.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein / Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst praat de raad over ‘Initiatiefvoorstel Armoedebeleid’ en over de voorgestelde begrotingswijziging van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor de jeugdhulp.

Begroting Jeugdhulp

De hulp voor jeugdigen in de Hoeksche Waard (en van 9 andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid) wordt geregeld door de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. In 2020 heeft deze dienst aangegeven de komende jaren meer geld nodig te hebben om de jeugd in Zuid-Holland Zuid te kunnen blijven helpen. De Hoeksche Waard zou 0,9 miljoen extra moeten bijdragen in 2021 en ook in de jaren daarna rekening moeten houden met een verhoogde deelnemersbijdrage, oplopend tot 1,4 miljoen euro. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen. Daarin wordt de Dienst onder  meer gevraagd om de begrotingswijziging nogmaals te onderbouwen. En mocht er in de toekomst een aanpassing in de begroting nodig zijn, deze informatie eerder te sturen, zodat de gemeente daar met maatregelen op kan reageren.

Wat is een zienswijze? 

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of een plan; in dit geval van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. In de zienswijze wordt dan beschreven met welke punten de raad het wel of niet eens is en waarom. Deze punten kan de Dienst dan meenemen in het definitieve besluit.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 12 januari hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u hier. Klik op datum 12 januari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.