Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering dinsdag 1 en donderdag 3 december

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college? Kijk mee!

Aankomende week geeft de raad zijn mening over verschillende voorstellen van het college. Ze doet dit in 2 vergaderingen op 1 en 3 december. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. Ze starten om 19.30 uur. U kunt ze live digitaal volgen. 

Op dinsdagavond 1 december praat de raad over 3 bestemmingsplannen, 3 voorstellen om verordeningen te harmoniseren, de Nota Ruimtelijke kwaliteit, belastingverordeningen, een begrotingswijziging voor de Samenwerkingsovereenkomst Snel internet en over de slotrapportage. 

Snel Internet

Het college wil een snel en stabiel internet voor ondernemers en inwoners van de Hoeksche Waard. Ze wil daarvoor een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het bedrijf E-fiber Hoeksche Waard B.V. Daarvoor is een wijziging in de begroting nodig. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen. 

Op donderdagavond 3 december staat het programmaplan Duurzaamheid op de agenda en 6 voorstellen om verordeningen te harmoniseren volgens de Wet AHRI.

Harmoniseren: de Wet ARHI

De Wet ARHI staat voor Algemene Regels Herindeling. In deze Wet staan regels voor heringedeelde gemeenten, zoals gemeente Hoeksche Waard. De voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard hadden op veel thema’s hun eigen verordeningen. Zoals voor Woonschepen en huisvesting. Maar ook voor Jeugdhulp en Schulddienstverlening. De Wet bepaalt dat op 1 januari 2021 de gemeente voor elk van deze thema’s 1 verordening heeft. Dit wordt ook ‘harmonisatie’ genoemd. 

Vergaderingen online volgen

U kunt de oordeelsvorming op 1 en 3 december hier live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze vergaderingen vindt u hier. Klik op datum 1 of 3 december 2020.