Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering 9 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 9 juni om 19:30 uur vindt er een digitale oordeelsvormende vergadering plaats. U kunt deze digitale vergadering hier volgen.

De stukken voor deze vergaderingen vindt u hier.

Spreekrecht

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om aan het begin van de raadsvergadering in te spreken over de geagendeerde onderwerpen.

Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak tot uiterlijk dinsdag 9 juni 12:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het agendapunt waarover u inspreekt.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Spreekrecht burgers –Schriftelijke inbreng
  4. Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche Waard 2020
  5. Actieplan economische gevolgen voor ondernemers en noodsteun opzetten in verband met de Coronacrisis
  6. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 GR Omgevingsdienst ZHZ
  7. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 GR Veiligheidsregio ZHZ
  8. Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en jaarrekening 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ