Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering 8 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 8 juni in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein, Bestuur & middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over een aantal bestemmingsplannen, een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis in Numansdorp en de kapitaalaanvraag Stedin.

Wijziging legesverordening 2021

Als je als ondernemer (of particulier) een vergunning wilt aanvragen betaal je daar legeskosten voor. Door de coronamaatregelen hebben diverse onderneming in de Hoeksche Waard financiële problemen. Om hieraan deels tegemoet te komen, stelt het college de raad voor om legeskosten die ondernemingen hebben betaald of nog moeten betalen (deels) terug te geven, dan wel niet in rekening te brengen. De verordening moet daarvoor worden gewijzigd. Op 8 juni geeft de raad zijn mening over het voorstel.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie’

In deze bijeenkomst praat de raad over het beleidsplan Schulddienstverlening, de verordening Jeugdhulp, compensatie buitensportverenigingen corona 2020 en de Regionale energiestrategie (RES) 1.0 regio Hoeksche Waard, inclusief Regionale structuur warmte.

Beleidsplan schulddienstverlening 2021-2024

Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. In het beleidsplan is te lezen hoe gemeente Hoeksche Waard de schulddienstverlening de komende 4 jaar wil aanpakken. Speerpunten zijn: toegankelijk & mensgericht, preventie & vroegsignalering en integraal & samen. Wat vindt de raad van het voorgestelde beleid van het college? Luister en kijk mee op 8 juni aanstaande.

Vergaderingen online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 8 juni live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 8 juni 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.