Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering 29 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 29 juni in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein, Bestuur & middelen’

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over een viertal bestemmingsplannen, Keuzenota beleid accommodaties voor maatschappelijke activiteiten en de Actualisatie Financiële verordening.

Keuzenota beleid accommodaties voor maatschappelijke activiteiten

Door de herindeling naar één gemeente Hoeksche Waard eind 2019 zijn 5 verschillende vastgoedportefeuilles samengevoegd. In april 2020 heeft de raad de startnotitie vastgoed op orde vastgesteld. Hieruit is vervolgens de beleidsnota beheer gemeentelijk vastgoed op 20 april 2021 opgemaakt en vastgesteld. In deze keuzenota wordt antwoord gegeven op de vraag hoe we dit als gemeente gaan vormgeven. Het voorstel dat hieruit voortkomt wordt in de raadsvergadering van september aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie’

In deze bijeenkomst praat de raad over de Uitwerking programmaplan Duurzaamheid in diverse uitvoeringsprogramma’s en -agenda’s.

Uitwerking programmaplan Duurzaamheid in diverse uitvoeringsprogramma’s en -agenda’s

In december 2020 heeft de raad het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld, waarin 4 centrale doelstellingen staan en een overkoepelende ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te weten:

  • Hoeksche Waard Energieneutraal in 2040; 
  • In 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair; 
  • In 2050 hebben we veerkrachtige ecosystemen in de Hoeksche Waard; 
  • Hoeksche Waard is in 2050 volledig klimaatadaptief.

In de beeldvormende bijeenkomst van afgelopen dinsdag is er een toelichting op de programma’s gegeven. In de oordeelsvormende vergadering van komende dinsdag worden de uitvoeringsprogramma’s per onderdeel behandeld.

Vergaderingen online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 29 juni live online volgen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 29 juni 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.