Terug naar het overzicht

Oordeels- en besluitvormende vergadering perspectiefnota 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagmiddag en -avond 6 juli 2021 heeft de raad vanaf 15.00 uur één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, namelijk de oordeels- en besluitvormende raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022. 

In de perspectiefnota worden de uitgangspunten en kaders gepresenteerd die als basis dienen voor de Begroting 2022 waarover de Raad in november besluit. Met deze nota wordt inzicht gegeven in eventueel gewijzigde of ook nieuwe beleidswensen. In deze bijeenkomst is de raad vanaf 15.00 uur aan het woord tijdens de zogenaamde algemene beschouwingen. Hierin spreekt de raad zich uit over de Perspectiefnota en gaat hierover in gesprek met het college.  

Wilt u deze bijeenkomst live online volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Jaarrekening 2020 en Zomerrapportage 2021

Ook wordt er tijdens deze vergadering teruggekeken op het afgelopen financiële jaar en wordt door middel van de Zomerrapportage 2021 de huidige stand van zaken besproken. Eerder zijn u 2 momenten aangeboden om hierover in te spreken. Vanavond is hiertoe geen mogelijkheid.

Besluitvorming

Na de schorsing en de tweede termijn van de raad zal om 19.30 uur het college reageren. Hierna vindt de besluitvorming plaats over de Jaarrapportage 2020, de Zomerrapportage 2021 en de Perspectiefnota 2022.

Raadszaal Dordrecht

Het afgelopen jaar heeft de raad uitsluitend digitaal vergaderd. Voor deze vergadering is een uitzondering gemaakt en wordt er fysiek vergaderd. Gemeente Dordrecht is bereid gevonden hun raadzaal eenmalig open te stellen voor gemeente Hoeksche Waard, zodat er vergaderd kan worden volgens de nog geldende maatregelen. U leest hieronder hoe u de vergadering live online kunt volgen.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt deze oordeels- en besluitvormende bijeenkomst op 6 juli live online volgen. De uitzending begint om 15.00 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 6 juli 2021, daar vindt u de bijeenkomsten.