Terug naar het overzicht

Ontwerpteams van Atelier Rijksbouwmeester starten studie naar bouwen binnen het dorp

Dit nieuwsbericht is verlopen.

3 ontwerpteams van Atelier Rijksbouwmeester bezochten vandaag ‘1 vierkante kilometer’ van Oud-Beijerland. Dit gebied binnen de dorpsgrens bestaat grotendeels uit bestaande woningen en bebouwing. Hoe kun je hier nieuwe woningen bouwen, rekening houdend met de wensen van inwoners en de uitstraling van onze mooie dorpen? Daar doen zij als ervaren Rijksinstituut onderzoek naar.

In de Hoeksche Waard is veel behoefte aan woningen voor onze jongeren en de veranderende woonwensen van senioren. Wethouder Piet van Leenen: “We willen deze woningbouwopgave niet in ons prachtige landschap laten landen. Dat betekent dat we goed naar de bestaande dorpen moeten kijken. Welke woningen zijn daar nodig? Wat is de identiteit van een dorp en hoe passen nieuwe woningen daar in? We willen aansluiten op het bestaande DNA en de woningvoorraad op de juiste manier versterken.”  

Leren van de adviezen en de manier van kijken binnen de studie

De 3 ontwerpteams geven adviezen en tips over de mogelijkheden om woningen bij te bouwen binnen de dorpsgrens. “We hopen op een aantal mooie formules om de bouwopgaven zoveel mogelijk in de bestaande, bebouwde omgeving te laten plaatsvinden”, vervolgt de wethouder. “We willen leren van de adviezen en de manier van kijken binnen deze studie. En deze benadering doorzetten naar de andere dorpen om ook daar de kansen voor binnendorps bouwen te benutten.”

Kansen benutten voor bouwen binnen de dorpen passend bij het bestaande DNA

Het in brede zin studeren op de verdichtingsmogelijkheden in het dorp, is binnen gemeente Hoeksche Waard nog niet veel gedaan. Dit past wel mooi in de lijn van bouwen binnen de dorpsgrens en juist daar kansen benutten. “We geven de teams duidelijk mee dat de inpassing van de kwaliteiten en identiteit van de Hoeksche Waard belangrijke uitgangspunten zijn. Wij vinden dit echt een mooie kans om ons te laten inspireren. Wellicht zitten er plannen tussen, die zo enthousiasmeren, dat we ze niet kunnen laten liggen”, aldus Van Leenen.

Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw

Op sommige locaties is de nood aan woningen hoog en er is behoefte aan betaalbare woonruimte. Aan de ontwerpteams is ook gevraagd om tips te geven over tijdelijke woningbouw. De gemeente hoopt dat de teams kansen laten zien, die wij misschien zelf niet zien. En daarmee op korte termijn te starten met een aantal proeflocaties. Hiervoor ook een oproep:

Kent of bent u iemand die eigenaar is van een ‘leeg stukje dorp’?

We onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden voor een woonvorm, die perfect past bij de wensen en opgaven van die locatie. Neem hierover contact op met Nanke Hofstra, projectleider gemeente Hoeksche Waard, via telefoonnummer 06 – 82 06 65 70 of e-mailadres nanke.hofstra@gemeentehw.nl.