Terug naar het overzicht

Online informatiebijeenkomst woningbouwontwikkeling ’s-Gravendeel-West

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 15 mei 2019 zijn de eerste plannen gepresenteerd over de nieuwe woningen in het gebied tussen de Molendijk, de provinciale weg N217 en de Eerste Kruisweg in ’s-Gravendeel-West en reacties opgehaald. Deze locatie is door de gemeente en de provincie aangewezen tot woningbouwlocatie.


Op dinsdag 22 september organiseren de projectontwikkelaars en gemeente Hoeksche Waard een tweede informatiebijeenkomst in de vorm
van een online webinar. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de projectontwikkelaars het aangepaste stedenbouwkundig plan en het vervolgproces. Dit plan is in samenwerking met de klankbordgroep van
omwonenden en gemeente gemaakt.

Aanmelden ‘digitale informatiebijeenkomst’

U kunt zich via www.sgravendeel-west.nl/webinar voor de online informatiebijeenkomst aanmelden. Na de aanmelding ontvangt u via de mail een link naar de webinar. De digitale inloop is vanaf 19.45 uur en de presentatie start om 20.00 uur. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen in de chat.

Vragen?

Heeft u vragen over de woningbouwontwikkeling ’s-Gravendeel-West? Neem dan contact op met de projectontwikkelaars via e-mail: info@sgravendeel-west.nl. Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij
Henk Groeneveld, projectleider, via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Locatie woningbouwontwikkeling ’s-Gravendeel-West