Terug naar het overzicht

Onderzoek tijdelijke huisvesting woningzoekenden 

Het is voor een aantal groepen mensen steeds moeilijker om een woning te vinden. Vooral jongeren, starters op de woningmarkt, gescheiden ouders die snel een woning nodig hebben en statushouders hebben hier veel last van. Samen met HW Wonen is gemeente Hoeksche Waard op dit moment aan het onderzoeken hoe deze mensen voor de komende 10 tot 15 jaar aan een (tijdelijke) woning geholpen kunnen worden. De wens is om samen met HW Wonen dit jaar nog 100 tot 150 tijdelijke woningen te realiseren. Hierdoor ontstaat een flexibele woningvoorraad wat er ook voor zorgt dat we goed kunnen inspelen op ontwikkelingen in de wereld, zoals nu met de vluchtelingencrisis vanuit Oekraïne.

We brengen eerst een aantal locaties in beeld waar de kans groot is dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden. HW Wonen onderzoekt tegelijkertijd of en hoe dit financieel haalbaar is. Naar verwachting neemt het college in juni een besluit over het vervolg.