Terug naar het overzicht

Onderzoek naar rust en activiteiten op zondag gaat volgende fase in

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Meer dan 18.000 inwoners van de Hoeksche Waard hebben hun mening gegeven over wat zij belangrijk vinden op zondag. Dat betekent dat tussen 1 juni en 10 juli ongeveer 1 op de 4 Hoeksche Waarders van 16 jaar en ouder heeft meegedaan aan het onderzoek over rust en activiteiten op zondag. Dat is beduidend meer dan gebruikelijk bij dergelijke raadplegingen waar vaak ongeveer 5% van de inwoners meedoet. In de volgende fase werkt het inwonersforum de uitkomsten van het onderzoek uit in een aantal scenario’s. Die scenario’s vormen uiteindelijk de basis voor een advies aan de gemeenteraad.

Veel dank

De hoge opkomst is mede te danken aan Hoeksche Waarders die het onderzoek actief hebben gedeeld in hun omgeving en hier aandacht voor hebben gevraagd. Dit gebeurde onder meer via posters in winkels, horeca en recreatieruimtes, maar ook zeker via sociale media, nieuwsberichten en online polls. Van Waveren: “Ik wil alle ondernemers, verenigingen, jongerencentra, kerken en anderen die hebben opgeroepen mee te doen aan het onderzoek, hartelijk bedanken. Naast alle communicatie die wij als gemeente hebben verzorgd, heeft dit zeker bijgedragen aan de hoge deelname.”

Planning

In de maanden augustus en september gaat het inwonersforum aan de slag om de resultaten van het onderzoek/de raadpleging uit te werken in een aantal scenario’s. Deze worden in oktober samen met de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna de raad op 7 november 2023 een besluit daarover kan nemen. Op basis hiervan wordt een adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag geschreven en aan college en gemeenteraad voorgelegd. Volgens de planning kan de raad vervolgens op 12 december 2023 een besluit nemen over de Nota Rust en Activiteiten op Zondag en de eventueel benodigde aanpassing van verordeningen of andere regels. Op de pagina Rust en Activiteiten op Zondag leest u meer over het onderzoek.