Terug naar het overzicht

Onderzoek naar huisvestingsbehoefte van gebruikers gemeentelijke accommodaties

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gebruikers van gemeentelijke accommodaties ontvangen deze week/begin volgende week een brief met een vragenlijst over de huisvestingsbehoefte van hun vereniging, stichting of organisatie. Hiermee onderzoekt de gemeente of de huidige huisvesting passend en voldoende is. Juist de gebruikers kunnen het beste aangeven wat zij nodig hebben om de maatschappelijke taken uit te voeren. De accommodaties zijn er om de gebruikers te faciliteren.

Wensen en behoeften nodig voor in het accommodatieplan

In april 2020 is in de gemeenteraad de startnotitie ‘Vastgoed op orde’ vastgesteld. Door het samenvoegen van de 5 voormalige gemeenten tot 1 gemeente Hoeksche Waard is het noodzakelijk om 1 nieuw vastgoedbeleid te maken. De gemeente vindt het belangrijk dat de huisvestingsbehoefte van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke gebruikers hierin goed meegenomen wordt. Dit doen we door een integraal accommodatieplan te maken.

Bent u gebruiker van een accommodatie en heeft u onverhoopt geen brief gehad?

Of is uw maatschappelijke organisatie op zoek naar huisvesting? Neem dan contact met ons op via e-mail: accommodaties@gemeentehw.nl of telefoonnummer: 088 – 647 10 27 (Alina Gravestein).