Terug naar het overzicht

Onderzoek mogelijkheden deelmobiliteit op bedrijventerreinen

Er zijn veel mensen die in de Hoeksche Waard wonen, maar ergens anders werken. Dat is jammer, want veel bedrijven op het eiland hebben leuke banen en zijn hard op zoek naar mensen. Ook veel ondernemers op bedrijventerreinen hebben moeite om personeel te krijgen. Dat komt onder meer doordat bedrijven niet allemaal goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En dat is lastig voor bijvoorbeeld mensen die geen eigen auto hebben.

Gemeente Hoeksche Waard wil inzicht krijgen in de uitdagingen die ondernemers op bedrijventerreinen hebben op het gebied van bereikbaarheid in relatie tot het behouden en aannemen van (nieuwe) medewerkers. Daarnaast zijn we benieuwd welke maatregelen zij als kansrijk zien als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van hun organisatie. We willen graag weten in hoeverre deelmobiliteit (denk aan het gedeeld gebruik van een fiets of scooter op elk gewenst moment of aan een pendelbus op bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard) een mogelijke oplossing hiervoor is.

Vragenlijst onder werkgevers op bedrijventerrein

Een onderdeel van dit onderzoek is een vragenlijst voor werkgevers. De gemeente heeft onlangs de werkgevers op bedrijventerreinen per brief en/of mail benaderd met de vraag om deze vragenlijst in te vullen. Bent u ondernemer op een van onze bedrijventerreinen en heeft u geen bericht ontvangen? Stuur een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl.