Terug naar het overzicht

Onderzoek koopgedrag Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze week gaat onderzoeksbureau I&O Research in de Hoeksche Waard van start met het Koopstromenonderzoek 2021. Willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen van provincie Zuid-Holland een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus om een online vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek dat in meerdere provincies wordt uitgevoerd, brengt in beeld waar inwoners inkopen doen en hoe tevreden zij zijn over de locaties. Hiermee is het voor gemeente en winkeliers mogelijk het winkelaanbod in de dorpskernen beter af te stemmen op de wensen van de inwoners.

Koopgedrag in Randstad en Noord-Brabant

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Begin september start in de Randstad en Noord-Brabant daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemen

Deze week begint onderzoeksbureau I&O Research met het onderzoek in de Hoeksche Waard. Inwoners die geen uitnodiging hebben gekregen, maar wel graag willen meedoen, kunnen op deze website de vragenlijst invullen.

Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.