Terug naar het overzicht

Onderzoek brengt omvang en situatie van dak- en thuislozen in de Hoeksche Waard goed in beeld

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de afgelopen periode is in opdracht van het college onderzoek gedaan naar de omvang en situatie van de groep dak- en thuislozen in/uit de Hoeksche Waard. Ook is gekeken naar de kwaliteit en de kwantiteit van het opvangaanbod voor dak- en thuislozen en of dit aanbod aansluit bij de behoefte. Het onderzoeksrapport is klaar en wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat is blij met het rapport. ‘In de Hoeksche Waard telt iedereen mee en hoort iedereen er bij. Ook de mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Ik vind het belangrijk om te weten wie het zijn en waarom ze in deze omstandigheden zitten. Dat inzicht hebben we nu en dat is echt wel uniek in de regio. Door de samenwerking met alle betrokken partijen hebben we een goed beeld van de omvang van de groep, weten we aan wat voor soort huisvesting/opvang behoefte is, welke begeleiding gewenst is en we weten nu ook dat deze mensen liever niet uit de Hoeksche Waard vertrekken, ook niet voor tijdelijke noodopvang in de centrumgemeente Nissewaard. Op dit moment is het beeld redelijk stabiel en zijn alle mensen in beeld. Het kan echter altijd beter. 

Een deel van de groep verblijft nu in een particuliere opvang. En er zijn ook mensen die tijdelijk op een camping zitten of logeren bij kennissen of familie en daar een briefadres hebben. Met de kennis van nu kunnen we aan de slag om als gemeente samen met andere partijen de aanbevelingen uit het rapport uit te werken tot concrete ambities en acties. Zo is de vraag naar tijdelijke huisvesting groot evenals passende begeleiding om bij te dragen aan het leven weer op de rit krijgen en opvangplekken voor de mensen die dat (nog) niet kunnen.’

Inzet op voorkomen van dak- en thuisloosheid

Het onderzoek richt zich op de dak- en thuislozen in de Hoeksche Waard. Er wordt echter ook ingezet op het voorkomen van dak- en thuisloosheid. De Hoeksche Waard loopt voorop in de afspraken die er zijn gemaakt om er voor te zorgen dat mensen niet in deze situatie terecht komen. Bijvoorbeeld door het convenant huisuitzettingen met HW Wonen, de pilot ‘wonen met ondersteuning’ voor mensen die vanwege een voorgeschiedenis geen regulier huurcontract kunnen afsluiten met de woningcorporatie en nu toch een woning kunnen huren, en de vele maatwerkoplossingen zoals coulant omgaan met de kostendelersnorm.

Het onderzoeksrapport en de samenvatting/ overzichtspagina zijn hier na te lezen.