Terug naar het overzicht

Ondernemers geven gemeente een voldoende voor de dienstverlening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dit is de uitkomst van de Ondernemerspeiling Hoeksche Waard. Gemeente Hoeksche Waard werkt aan een optimaal ondernemersklimaat. Een van de ambities daarvoor is een eigentijds, efficiënte en betrouwbare informatievoorziening aan ondernemers. Met de ondernemerspeiling zijn de mening en de ervaringen van ondernemers in kaart gebracht. In totaal vulden van de 8.000 uitgenodigde ondernemers 648 de enquête in. Hiermee is sprake van een representatief onderzoek. De gemeente gaat samen met de ondernemers aan de slag met verbetervoorstellen.

Op het gebied van contact met de gemeente, de bedrijfsomgeving en ondernemersklimaat scoort de gemeente een voldoende. De respondenten zijn van mening dat onder andere de samenwerking met ondernemers, het vergunningverleningsproces en de communicatie beter kan. De overall beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening (cijfer 6,5) vindt wethouder Paul Boogaard positief. “Zeker gezien de fase waarin we als organisatie zitten”, aldus de wethouder. “Het is nog relatief kort na de herindeling begin 2019. Tegelijkertijd liggen er genoeg kansen om onze dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze nulmeting laat zien waar ondernemers tevreden over zijn, waar zij verbeterpunten zien en ook wat de wensen zijn van de ondernemers voor de inrichting van het ondernemersloket. De impact van de corona-crisis op de economie zorgt voor nog meer urgentie om hiermee aan de slag te gaan. ”

Uit de Ondernemerspeiling en gesprekken met een klankbordgroep bestaande uit ondernemers blijkt verder dat ondernemers een actieve rol van de gemeente verwachten en het daarbij belangrijk vinden dat de gemeente ondernemers helpt en inspireert waarbij regelgeving en procedures zo laagdrempelig mogelijk worden gehouden. Heldere en toegankelijke informatievoorziening is volgens hen van belang. Men verwacht doeltreffendheid waarmee vragen en lastige procedures sneller, eenvoudiger, directer en duidelijker kunnen worden beantwoord en verholpen. De ondernemers verwachten ook dat er proactief wordt meegedacht in mogelijkheden en oplossingen.

Concrete thema’s die door de ondernemers naar voren zijn gebracht zijn en waar de gemeente mee aan de slag gaat:

1.Dienstverlening: bereikbaarheid op orde
We brengen de bereikbaarheid en organisatie van het ondernemersloket op orde. We bieden bereikbaarheid dichtbij, zowel digitaal als persoonlijk.

2.Heldere informatievoorziening door het verbeteren van de website van het ondernemersloket. De website wordt ingericht op basis van de vragen en ideeën van ondernemers (doelgroepgericht, focus op gemeentelijke informatie). Ondernemers kunnen hun antwoorden vinden op hun gemeentelijke vragen en hebben daarbij geen extra hulp nodig.

3.Vernieuwing en innovatie door samenwerking.
Voor de langere termijn wordt bekeken of het mogelijk is een gezamenlijk online samenwerkingsportal (digitaal ondernemershuis) te realiseren voor ondernemers(organisaties), gemeente en overige externe partners. Doel is meer met elkaar in contact te staan en samenwerking tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en ondernemersorganisaties en overige externe partijen.

Waar te vinden?

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON voerde de peiling uit. De resultaten zijn te vinden op www.gemeentehw.nl/ondernemerspeiling