Terug naar het overzicht

Noodopvang van kinderen in de Hoeksche Waard van woensdag 16 december tot maandag 18 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard zijn tot maandag 18 januari 2021 gesloten. Net zoals in het voorjaar richten scholen en kinderopvangorganisaties gezamenlijk een noodopvang in. In dit bericht informeren wij u hierover.

Voor wie is de noodopvang

De noodopvang is bedoeld voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) of verzorger(s) werken in een cruciaal beroep. Werkt slechts één van de twee ouders of verzorgers in een cruciaal beroep? Dan vragen we u om uw kind thuis op te vangen. Als dit echt niet lukt, kunt u op uw werkdag(en) gebruik maken van de noodopvang. 

Neem hiervoor contact op met de basisschool (noodopvang onder schooltijd) of de kinderopvangorganisatie (noodopvang buiten schooltijd of 0-4 jaar). 

Daarnaast is er noodopvang beschikbaar voor kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen school of kinderopvangorganisatie. 

Noodopvang onder schooltijd

Hiervoor kunt u contact opnemen met de basisschool van uw kind. De basisscholen regelen zelf de opvang onder schooltijd. Hierbij gelden de reguliere schooltijden. 

Voor opvang van kinderen met een kwetsbare achtergrond in de middelbare schoolleeftijd kunt u contact opnemen met de school voor voortgezet onderwijs van uw kind.

Noodopvang buiten schooltijd en 0-4 jaar

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen kinderopvangorganisatie. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die al bij de organisaties ingeschreven zijn. Dit geldt ook voor ouders in een cruciaal beroep. Het is wel mogelijk om uw kinderen alsnog bij de gewenste kinderopvangorganisatie in te schrijven.

De gastouderopvang blijft open. Hiervoor geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Heeft u nog vragen?

  • Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen. In de kerstvakantie ontvangt u mogelijk niet meteen een reactie, maar uiterlijk op 31 december.
  • Voor algemene informatie kunt terecht op de website van gemeente Hoeksche Waard: https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/
  • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard. Zij zijn per mail bereikbaar op het adres teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl. Het team is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 088-647 3647. Als u belt wordt er een terugbelverzoek aangemaakt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.