Terug naar het overzicht

Nog enkele tellers gezocht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

We hebben voldoende stembureauleden om de stembureaus te bemensen. Maar extra tellers voor 16 maart zijn nog van harte welkom!

In alle 45 stembureaus verspreid over de hele Hoeksche Waard worden op 16 maart vanaf 21.00 uur de stemmen geteld die op die dag zijn uitgebracht in dat stembureau. De ervaring leert dat het tellen meestal rond 23.30 uur klaar is. De vergoeding voor het tellen bedraagt € 40,-. Meld u aan via de pagina tellers gezocht of bel 14 0186 of
088 – 647 36 47.