Terug naar het overzicht

Nieuws over Tozo-regeling

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) blijft de gemoederen bezighouden. In dit bericht de laatste stand van zaken.

Afwijzingen Tozo 1

Van alle ingediende aanvragen voor Tozo 1, is ruim 90% door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) toegekend. Voor Tozo 2 is ruim 86% van alle ingediende aanvragen toegekend. Helaas hebben ook heel wat ondernemers in Hoeksche Waard  eind september een afwijzing gekregen voor Tozo 1. Tozo 1 betrof inkomensondersteuning voor de maanden maart, april en mei. Bij de laatste betaling zou uitsluitsel volgen van het RBZ of de uitkering definitief wordt toegekend of dat een ondernemer het bedrag moet terugbetalen. Door het enorme aantal aanvragen liep de afhandeling bij het RBZ vertraging op. Daarbij kwam dat vaak aanvullende informatie nodig was om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het RBZ heeft deze aanvullende informatie bij de betreffende ondernemers opgevraagd maar in veel gevallen niet of niet volledig ontvangen. Hierdoor kan RBZ het recht op Tozo 1 niet vaststellen en volgt een afwijzing en/of terugvordering. 

Is uw Tozo 1-aanvraag afgewezen?

Het RBZ te Rotterdam heeft u enkele malen om aanvullende informatie gevraagd. Aan deze verzoeken heeft u volgens het RBZ niet, of niet volledig voldaan. Om deze reden kan het RBZ uw recht op Tozo 1-uitkering niet vaststellen en is uw aanvraag afgewezen. Heeft u reeds voorschotten op grond van Tozo 1 ontvangen? Dan moet u deze aan RBZ terugbetalen.

Wat kunt u doen:

Het RBZ stelt u nog éénmaal in de gelegenheid om alsnog de gevraagde informatie aan te leveren. U kunt dit digitaal doen via de website van het RBZ. Via https://bijzondere-bijstand.rotterdam.nl/link/aanvraag_bezwaar_tozo1 kunt u de informatie aanleveren. U heeft hiervoor DigiD nodig. Nadat alle gevraagde informatie door het RBZ is ontvangen, ontvangt u een nieuw besluit op uw aanvraag. U hoeft dan geen bezwaar te maken tegen de afwijzing of terugvordering van uw Tozo 1-uitkering.

Tozo 3

Tot en met woensdag 30 september konden ondernemers Tozo 2 aanvragen (voor de periode juni tot en met september). Vanaf donderdag 1 oktober is Tozo 3 van toepassing. Daarmee kunt u als zelfstandig ondernemer inkomensondersteuning aanvragen voor de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021. De voorwaarden voor Tozo 3 zijn hetzelfde als bij Tozo 2. Voor Tozo 3 moet u een aanvraag indienen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend. U kunt Tozo-3 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober aanvragen. Let op: deze terugwerkende kracht geldt alleen voor de maanden oktober en november. Vanaf dinsdag 1 december kunt u de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Het aanvraagformulier en meer informatie over Tozo-3 staat vindt u op de website van het RBZ.