Terug naar het overzicht

Nieuws over herontwikkeling locatie Taxi Duifhuizen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

BM Ontwikkeling heeft plannen om de voormalige locatie van Taxi Duifhuizen, aan de Oostdijk 187, te ontwikkelen. Het is de bedoeling om hier 12 eengezinswoningen met een gevarieerde architectuur te bouwen. Het bouwplan is inmiddels op hoofdlijnen goedgekeurd door de Welstandscommissie en wordt nu verder uitgewerkt.

Bestemmingsplan

Om woningbouw op de locatie mogelijk te maken is het nodig om de bestemming te wijzigen. De gemeente wil hieraan meewerken. De huidige bestemming is ‘bedrijven’ en deze wordt dan door een zogenaamde bestemmingsplanprocedure omgezet naar ‘wonen’. Naar verwachting gaat het ontwerp bestemmingsplan eind dit jaar of begin volgend jaar
ter inzage.

Omwonenden zijn geïnformeerd

Zij hebben afgelopen week een brief gekregen met meer informatie over het plan. Bent u ook een omwonende en heeft u geen brief ontvangen? Of bent u geïnteresseerd in het plan? Ga dan naar de website Wonen aan de dijk. Daar kunt u de brief terugvinden die bezorgd is.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Marjolein Luyten via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl. Heeft u interesse in 1 van de woningen? Dan kunt u zich op de website aanmelden als geïnteresseerde via ‘Op de hoogte blijven’.