Terug naar het overzicht

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Bram van Hemmen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Beste Hoeksche Waarders,
Tot 2020 was het gebruikelijk om inwoners, ondernemers, maatschappelijk partners en medebestuurders tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst toe te spreken en de beste wensen namens het gemeentebestuur over te brengen. U weet allemaal waarom dit nu niet kan, dus daar zal ik niet verder over uitwijden. Wel vind ik het belangrijk om u -namens het gemeentebestuur- het allerbeste te wensen voor dit nieuwe jaar. Vooruit te kijken naar wat komen gaat, en ook terug te blikken op het jaar dat inmiddels achter ons ligt. Daarom staat deze pagina vandaag in uw lokale krant en op onze website.

Het is een kleine moeite en het lijkt een klein gebaar, om iemand ‘de beste wensen’ toe te wensen. Het is een zin die je in de eerste 6 dagen na de jaarwisseling bijna standaard uitspreekt, zonder goed over de inhoud van deze wens na te denken. En na 6 januari – Driekoningen – stoppen we vaak met het uitspreken van die zin.

Maar zo klein is die zin, het gebaar, helemaal niet. Je wenst iemand namelijk het allerbeste toe. Beter kan niet. En wat mij zeker in de afgelopen maand wel duidelijk is geworden, is dat heel veel mensen in de Hoeksche Waard een ander het allerbeste toewensen.

Voor de ‘warm-gebaar’ actie, die het gemeentebestuur met een wenskaart via de Roparunners huis-aan-huis verspreid heeft , kwamen namelijk bijna 1500 reacties binnen. Dit betekent dat 1500 mensen de moeite hebben genomen om een ander voor te dragen. Omdat zij vinden dat deze mensen het écht verdienen, en zij deze mensen het allerbeste toewensen. En ook dan gaat een motivatie soms over iets wat misschien ‘normaal’ of ‘klein’ lijkt, maar wat voor deze mensen van grote waarde is. Zoals een mevrouw die slecht ter been is, die haar buurman nomineert omdat hij altijd de container op de stoep zet. Of een moeder, die haar 19-jarige dochter nomineert omdat ze als beginneling in de zorg geweldig werk verzet op de covidafdeling. Of een mevrouw die een kennis wil bedanken, omdat zij wekelijks haar tablet uitleent zodat ze digitaal de kerkdienst kan volgen.

Waar ik als burgemeester ook enorm trots op ben, is de manier waarop onze inwoners dit jaar de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in ’s-Gravendeel hebben omarmd. De vraag die het meest gesteld is was niet: waarom komt de opvang hier? Nee, de meest gestelde vraag was: hoe kan ik helpen? Er staat een grote groep vrijwilligers klaar om de voornamelijk Afghaanse gezinnen uit een oorlogsgebied, die hun huis en haard hebben moeten achterlaten, een warm welkom te geven en te ondersteunen in hun verblijf hier. Hierin is de Hoeksche Waard groot.

Over groot gesproken… inmiddels zijn we 3 jaar onderweg als ‘grote’ gemeente. Onze huidige gemeenteraad en college hebben in de afgelopen jaren een mooie en stevige basis gelegd. Zomaar een aantal voorbeelden: er wordt meer gebouwd voor doelgroepen die het nodig hebben. Door de verbeterde samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg krijgt iedereen, ook in de toekomst, de juiste zorg op de juiste plaats. Er is daarnaast veel aandacht voor armoedebestrijding, waarbij bijvoorbeeld is geregeld dat mensen met een smalle beurs gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Op het gebied van economie halen we alles uit de kast om ondernemers die het moeilijk hebben te helpen. En ook zijn er oplossingen gevonden voor langlopende uitdagingen op het gebied van verkeer.

In de zomer van 2021 kwamen we voor een onverwachte uitdaging te staan met de Haringvlietbrug. Deze verkeersslagader zou gedurende twee jaar een 50 km weg worden met in beide richtingen maar 1 rijbaan. Dat was echt een groot probleem (en financiële strop) voor ondernemers, maar ook voor werknemers en studenten. Samen met de wethouder zocht ik de samenwerking met de betrokken provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten en brachten we onze ondernemersvereniging in positie. Als grote gemeente pakten we een koppositie in de gesprekken met Rijkswaterstaat en de verantwoordelijke minister. Uiteindelijk boekten we samen resultaat: er is nu een veilige oplossing met veel minder overlast voor gebruikers.

We hebben onze positie op meerdere thema’s relevanter en sterker zien worden. Niet alleen door als gemeente groter te zijn, maar ook door ons te gedragen als een gemeente van formaat. We zijn een belangrijke gesprekspartner in de regio en daarbuiten. Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. Met de regio Drechtsteden is een goede samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. En we werken met Goeree-Overflakkee en Voorne Putten samen in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Daarin bundelen we onze krachten op de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve sectoren en bijzondere natuur. Samen met ondernemers, onderwijs, provincie en het Rijk zetten we de schouders onder deze opgaven en werken we efficiënt en collegiaal samen. We krijgen grote waardering van het Rijk voor de stappen die we als regio zetten en werden door het ministerie gevraagd om namens alle Regio Deals uit het land te pitchen voor de prijs ‘Beste Overheidsinnovatie 2021’. Dat is natuurlijk mooi, maar nog mooier is dat we er als regio samen voor zorgen dat u ook op ons eiland nóg beter kunt wonen, werken en recreëren.

Ik ben trots op wat we – ondanks alle beperkingen – samen met u hebben bereikt in het afgelopen jaar. In dit nieuwe jaar is het aan de nieuwe raad en het nieuwe college om hierop door te pakken. En het mooie is: ook hier bent u aan zet. U kiest onze volksvertegenwoordigers. Dit zijn gewone inwoners, die namens u met passie en veel inzet de beste keuzes voor ons eiland maken. Ik nodig u van harte uit uw stem te laten horen en uw volksvertegenwoordiger te kiezen. We maken dit zo makkelijk mogelijk voor u. U kunt drie dagen terecht op stembureaus in heel de Hoeksche Waard en we rijden met echte (stem)bussen het eiland rond.

Hebben we dan alles goed gedaan dit jaar? Zeker niet. Ook wij maken fouten. Belangrijk is hoe je hiermee omgaat: de fout erkennen, herstellen en ervan leren. We worden steeds groter en wijzer, waarbij we het kleine blijven eren. We blijven dichtbij, in de dorpen en buurtschappen. Waar iedereen elke dag het verschil maakt. Juist door even de container aan de weg te zetten, je waardering over te brengen of ervoor te zorgen dat iemand ook zonder eigen tablet een digitale kerkdienst kan volgen.

Ik wens u een goed, gezond en gezegend 2022 toe. Zorg goed voor elkaar. Een klein gebaar maakt al een groot verschil.

Bram van Hemmen
burgemeester