Terug naar het overzicht

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Zuid-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op zaterdag 17 juli heeft burgemeester Bram van Hemmen de eerste nieuwe tankautospuit officieel overgedragen aan de ploegchef van de brandweerpost Zuid-Beijerland. De burgemeester was trots dat hij de sleutel mocht overhandigen aan de ploegchef Christiaan Rila. Van Hemmen: “Ik ben blij dat we onze brandweerpost kunnen uitrusten met een spiksplinternieuw voertuig, dat klaar is voor de toekomst en dat 24/7 inzetbaar is voor de brandbestrijding en hulpverlening in onze gemeente.”

Betrouwbaar en robuust

De nieuwe tankautospuit van Zuid-Beijerland is 1 van de 20 tank­au­to­spui­ten die in de regio Zuid-Holland Zuid wor­den geleverd. Over deze tankautospuiten is uit­voe­rig na­ge­dacht. Tankautospuiten worden altijd in­ten­sief ge­bruikt. “Dit be­te­kent dat de voertuigen be­trouw­ba­ar en ro­buus­t moeten zijn” meldt operationeel manager Martin van de Kamp. “We zijn op zoek gegaan naar voer­tui­gen met be­we­zen tech­no­lo­gie­ën, waar­door ho­ge in­zet­baar­heid kan wor­den ge­waar­borgd. Sa­men met on­ze brand­weer­men­sen heb­ben we hun wen­sen en ei­sen in kaart ge­bracht en is het he­le tra­ject door­lo­pen.” Ken­bri Fire Figh­ting levert in een periode van 4 jaar de 20 tank­au­to­spui­ten aan de brandweerposten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit gebeurt gefaseerd en dit weekend was de vrijwillige brandweerpost Zuid-Beijerland als eerste aan de beurt. 

Veiligheid in de regio

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. De VRZHZ werkt voor 10 gemeenten en heeft 31 brandweerposten. De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werkt zij nauw samen aan het goed voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises. 

Foto: Kim Zwijgers