Terug naar het overzicht

Nieuwe noodverordening per 15 juni van kracht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf maandag 15 juni is weer een aantal maatregelen om het coronavirus te beperken versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening opgesteld die de versie van 1 juni vervangt en een regionale invulling geeft aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om de maatregelen ook te kunnen handhaven.

Wat is er veranderd?
Gedeelde sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes, jachthavens, buitensportvoorzieningen en zwemgelegenheden mogen vanaf 15 juni weer open.

Ook is het vanaf 15 juni voor alle verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Een uitzondering hierop zijn locaties waar nog één of meer COVID-19 besmettingen zijn. Op die locaties is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden.

In de toelichting op de noodverordening is voor contactberoepen het in acht nemen van een veilige afstand verduidelijkt. Bij de uitoefening van contactberoepen is het namelijk, gelet op de aard van het beroep, niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Voor contactberoepen is daarom uitzondering opgenomen. De beroepsbeoefenaar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. De beroepsbeoefenaars houden onderling wel ten minste 1,5 meter afstand.

Wat is er niet veranderd?
Een aantal zaken verandert niet. De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

  • Vermijd drukte;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

De noodverordening
Download hier de getekende noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid van 15 juni. Heb je vragen over de noodverordening? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen. Bekijk het archief met eerdere, inmiddels ingetrokken, noodverordeningen.

Handhaving maatregelen
Gelukkig is de eigen verantwoordelijkheid groot onder onze inwoners en ondernemers. Belangrijk, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Mocht het nodig zijn dan werken politie en gemeenten samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie
Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie staat op de speciale nieuwspagina op de website van de Veiligheidsregio. U kunt ook kijken op de website van het RIVM en de website van de rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.