Terug naar het overzicht

Nieuwe editie Economische monitor beschikbaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ieder jaar laat gemeente Hoeksche Waard de Economische monitor uitvoeren; een momentopname van 1 januari tot en met 31 december waarin economische ontwikkelingen in de Hoeksche Waard inzichtelijk worden gemaakt. Hoewel de pandemie verstrekkende gevolgen heeft voor de economie, geeft de Economische monitor een goed beeld van meerjarige trends in de normale situatie.

Positieve trend

De lokale economie heeft het sinds de corona-uitbraak begin maart zwaar. Toch lieten de cijfers tot 1 januari 2020 positieve ontwikkelingen zien. De jaarlijkse momentopname toonde aan dat de Hoeksche Waard meer banen telde ten opzichte van het voorgaande jaar en de werkloosheid in de gemeente lager lag dan het Nederlands gemiddelde. Onder meer de sectoren techniek, zorg en ICT bieden kansen voor werkzoekenden.

Jongeren blijven

De economie van de Hoeksche Waard is relatief klein. Dit is niet ongebruikelijk voor een gebied dat aan de rand van grootstedelijke gebieden ligt als dat van Rotterdam en Dordrecht. Het aantal mensen dat de Hoeksche Waard voor werk uitreist is twee keer zo groot dan de inkomende pendel. Met de komst van mbo-opleidingen (Beroepsbegeleidende Leerweg) in de Hoeksche Waard, kunnen jongeren voor het middelbaar beroepsonderwijs op het eiland terecht. Door dit aanbod en onder invloed van de trend om langer thuis te blijven wonen, blijven meer jongeren tijdens hun studie in de gemeente wonen.

Economische monitor downloaden?

Download de Economische monitor en blijf op de hoogte van de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard.